Dopravní řešení ul. Crhounkova v místní části Zarazice

V průběhu loňského roku byla zpracována studie nového stavebně-technického řešení uličního prostoru ulice Crhounkova. Zpracovaný návrh studie řeší vlastní těleso komunikace, chodníky, prostor pro parkování a potřebné přeložky inženýrských sítí. K dalšímu postupu projekční přípravy je nezbytné pořešit majetkoprávní vztahy k několika pozemkům dotčeným touto připravovanou stavbou.

V té souvislosti si Vás dovolujeme pozvat na veřejnou prezentaci zpracované studie rekonstrukce ulice Crhounkova, která se uskuteční ve čtvrtek 17.ledna 2019 od 17:00 hodin v budově Zarazického centra (v bývalé škole) za účasti zpracovatele studie a příslušných pracovníků odboru majetku a investic Městského úřadu.

 

01 – technická zpráva
02 – situace stavebních úprav
03 – situace – zákres do mapy KN
04 – charakteristický příčný řez
05 – soupis dotčených pozemků