Komunitní život


Spolek pro kulturu a rozvoj Zarazic

Charakteristika spolku

Spolek je samosprávným, dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčily osoby za účelem rozvoje, zvelebování a podpory kulturních i sportovních aktivit v místní části obce Veselí nad Moravou, Zarazicích.

Hlavní činnost spolku

 1. pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí
 2. obnova a udržování lidových tradic
 3. usilování o propagaci a rozvoj městské části Zarazice
 4. zapojení veřejnosti do aktivní spolupráce s místní samosprávou
 5. spolupráce se státními i nestátními organizacemi
 6. hledání finančních zdrojů na práci spolku

Hospodaření spolku

 1. Prostředky na svou činnost spolek získává zejména z darů, grantů, příjmů ze svých činností či z výnosu svého majetku.
 2. Veškeré získané prostředky budou využívány pouze pro účely spolku.

Členové spolku:

 • Jiří Pavka – předseda
 • Ing. Vojtěch Bílek – pokladník
 • Mgr. Pavla Maňáková
 • Bc. Pavel Holek
 • Pavel Štůral
 • Pavel Tobola

Sídlo spolku:

Zarazická č. 57, 698 01 Veselí nad Moravou, místní část Zarazice

Připomínky a návrhy k činnosti spolku můžete vložit do schránky na budově Zarazického centra, nebo napsat na e-mail: spolek.zarazice@seznam.cz

Finanční příspěvky na činnost spolku můžete posílat na číslo účtu: 228470826/0600