Osadní výbor


Osadní výbor nebo místní výbor je speciální typ výboru zastupitelstva obce, tedy iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce, který může zastupitelstvo obce zřídit pro část obce (částí obce může být například vesnice nebo jiná osada, čtvrť atd.).
Oba názvy jsou právně rovnocenné, název výboru volí zastupitelstvo zpravidla k přihlédnutím k charakteru příslušné části obce. V zákoně o obcích jsou místní výbory zahrnuty pod legislativní zkratku osadní výbor.

Legislativní určení

Základní úkoly výborů

 1. Výbory jsou iniciativními a kontrolními orgány, které zřizuje Zastupitelstvo města Veselí nad Moravou (dále jen „ZMV“) dle §§ 117 a 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „zákona“).
 2. ZMV schvaluje do funkce předsedy a ostatní členy výborů, přísluší jí též právo je z těchto funkcí odvolávat.
 3. Předsedou výboru může být pouze člen ZMV (§ 117 odst. 4 zákona), s výjimkou předsedy osadního výboru (§ 120 odst. 3 zákona).
 4. Výbory jsou ze své činnosti odpovědny ZMV.
 5. Úkoly a pravomoci výborů vyplývají z §§ 118, 119 a 121 zákona.

Členové

 • předsedkyně:
  Mgr. Pavla Maňáková
  pavlamanakova@seznam.cz
 • místopředsedae:
  Jiří Pavka
 • tajemnice:
  Marie Urbančíková
  urbancikova@veseli-nad-moravou.cz
 • členové:
 • Bc. Pavel Holek
 • František Merta
 • Ondřej Žádník
 • Pavel Štůral
 • Pavel Tobola

kontakt:
vybor.zarazice@veseli-nad-moravou.cz – předseda
vybor.zarazice.clenove@veseli-nad-moravou.cz – předseda a všichni členové