1 (111K)

Slavnosti v Zarazicách

Součástí snah o vytvoření komunitního centra v Zarazicích a oživení prostor bývalé školy je i pořádání kulturních a společenských akcí nejrůznějšího druhu. Jako příklad zde může sloužit akce 'Hrátky v Zarazicích', která proběhla na podzim roku 2012. V letošním roce hodláme na úspěchy této akce navázat hned několika kulturními událostmi - Cyrilometodějský den, Den otevřených sklepů a další ...

Zarazické centrum

Zarazické centrum sídlí v objektu bývalé zarazické školy, jež od poloviny roku 2012 spravuje Veselské kulturní centrum, o.p.s. Snahou Veselského kulturního centra je v průběhu času z bývalé zarazické školy vytvořit společenské a kulturní centrum pro místní komunitu.

V rámci těchto snah dochází k úpravám vnitřních prostor budovy tak, aby mohla lépe sloužit stanovenému účelu. Změnami oproti původnímu stavu do současnosti prošlo zejména přízemní podlaží budovy. Zde došlo k přetvoření prostoru bývalé školní jídelny na společenskou místnost. Dále také došlo k úpravám chodbových prostor, kde je v současnosti možné shlédnout stálou expozici fotografií se zarazickou tématikou s příznačným názvem „U nás v Zarazicích“.

V současnosti probíhají úpravy v prvním podlaží budovy, kde v budoucnu vznikne rezidenční centrum pro umělce z nejrůznějšcích odvětví.

Součástí snah o vytvoření komunitního centra v Zarazicích a oživení prostor bývalé školy je i pořádání kulturních a společenských akcí nejrůznějšího druhu. Jako příklad zde může sloužit akce „Hrátky v Zarazicích“, která proběhla na podzim roku 2012. V letošním roce hodláme na úspěchy této akce navázat hned několika kulturními událostmi.

Kromě pořádání příležitostných kulturních akcí se také snažíme zajistit dlouhodobé využití pro budovu poskytováním nevyužitých prostor neziskovým subjektům a zájmovým sdružením.

V současnosti lze pod střechou Zarazického centra najít sídlo Dětského folklorního souboru Štěpnička, Dechové hudby Šohajé, několika talentovaných hudebníků a Centra pro rodinu Veselí nad Moravou, o.s.

zs (25K)
Základní škola a zarazické centrum
zehnani_krize
Žehnání obnoveného kříže – fotogalerie

zarazicky_den_2021Poděkování

Vážíme si veškeré podpory při hlasování v projektu Participativního rozpočtu města Veselí nad Moravou.

Díky Vašemu aktivnímu přístupu získal projekt č. 7 Posviťme si na cestu dostatečný počet hlasů a bude předložen 22. března ke schválení Zastupitelstvu města Veselí nad Moravou.

Děkujeme Vám za podporu
Jiří Pavka, Ing. Vojtěch Bílek

 


Sakrální památky Zarazice

kaple (156K)

více

Víceúčelové sportovní hřiště

hriste

více

 

Historické foto

foto

 

banner