1 (111K)

V Zarazicách krajní dům

Když vyhlédnu z okna mé pracovny, jako na dlani mám před sebou, dnes už coby součást Veselí nad Moravou, dědinu Zarazice. Do měšťanské školy, kterou jsem navštěvoval, chodili od 1. „měšťanky“ s námi i kluci ze Zarazic. Posměšně jsme jim zpívali: „Zarazičané srnci vařili sa v hrnci, nemohli sa uvařit, moseli sa usmažit!“ Inu, snad i to patřilo k „času her a malin nezralých“!

Zarazické centrum

Zarazické centrum sídlí v objektu bývalé zarazické školy, jež od poloviny roku 2012 spravuje Veselské kulturní centrum, o.p.s. Snahou Veselského kulturního centra je v průběhu času z bývalé zarazické školy vytvořit společenské a kulturní centrum pro místní komunitu.

V rámci těchto snah dochází k úpravám vnitřních prostor budovy tak, aby mohla lépe sloužit stanovenému účelu. Změnami oproti původnímu stavu do současnosti prošlo zejména přízemní podlaží budovy. Zde došlo k přetvoření prostoru bývalé školní jídelny na společenskou místnost. Dále také došlo k úpravám chodbových prostor, kde je v současnosti možné shlédnout stálou expozici fotografií se zarazickou tématikou s příznačným názvem „U nás v Zarazicích“.

V současnosti probíhají úpravy v prvním podlaží budovy, kde v budoucnu vznikne rezidenční centrum pro umělce z nejrůznějšcích odvětví.

Součástí snah o vytvoření komunitního centra v Zarazicích a oživení prostor bývalé školy je i pořádání kulturních a společenských akcí nejrůznějšího druhu. Jako příklad zde může sloužit akce „Hrátky v Zarazicích“, která proběhla na podzim roku 2012. V letošním roce hodláme na úspěchy této akce navázat hned několika kulturními událostmi.

Kromě pořádání příležitostných kulturních akcí se také snažíme zajistit dlouhodobé využití pro budovu poskytováním nevyužitých prostor neziskovým subjektům a zájmovým sdružením.

V současnosti lze pod střechou Zarazického centra najít sídlo Dětského folklorního souboru Štěpnička, Dechové hudby Šohajé, několika talentovaných hudebníků a Centra pro rodinu Veselí nad Moravou, o.s.

zs (25K)
Základní škola a zarazické centrum
zehnani_krize
Žehnání obnoveného kříže – fotogalerieVážení Zarazičané,

město Veselí nad Moravou v letošním roce rozjíždí tak zvaný Participativní rozpočet. Občané města mají možnost navrhnout projekt, který zlepší život ve Veselí nad Moravou, Zarazicích i Milokošti. O vítězích rozhodnou hlasy od občanů.

V letošní výzvě jsou podány dva projekty cílené do Zarazic, proto Vám je blíže představujeme a žádáme Vás o jejich podporu v hlasování.

více informací »

 


Sakrální památky Zarazice

kaple (156K)

více

Víceúčelové sportovní hřiště

hriste

více

 

Historické foto

foto

 

banner