Zarazické centrum

Zarazické centrum sídlí v objektu bývalé zarazické školy, jež od poloviny roku 2012 spravuje Veselské kulturní centrum, o.p.s. Snahou Veselského kulturního centra je v průběhu času z bývalé zarazické školy vytvořit společenské a kulturní centrum pro místní komunitu.

V rámci těchto snah dochází k úpravám vnitřních prostor budovy tak, aby mohla lépe sloužit stanovenému účelu. Změnami oproti původnímu stavu do současnosti prošlo zejména přízemní podlaží budovy. Zde došlo k přetvoření prostoru bývalé školní jídelny na společenskou místnost. Dále také došlo k úpravám chodbových prostor, kde je v současnosti možné shlédnout stálou expozici fotografií se zarazickou tématikou s příznačným názvem „U nás v Zarazicích“.

V sobotu 12. června 2021 proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruované budovy Zarazického centra.

Od srpna 2020 probíhaly na budově Zarazického centra práce, v rámci kterých došlo k výměně tepelného zdroje, zateplení střechy a fasády. Budova dostala také nová okna a elektroinstalaci. Celkové náklady činily 8,7 mil. Kč, přičemž z Operačního programu Životní prostředí získalo město dotaci ve výši 2,9 mil. Kč.

Součástí snah o vytvoření komunitního centra v Zarazicích a oživení prostor bývalé školy je i pořádání kulturních a společenských akcí nejrůznějšího druhu. Kromě pořádání příležitostných kulturních akcí se také snažíme zajistit dlouhodobé využití pro budovu poskytováním nevyužitých prostor neziskovým subjektům a zájmovým sdružením.

V současnosti lze pod střechou Zarazického centra najít sídlo Dětského folklorního souboru Štěpnička, Dechové hudby Šohajé, několika talentovaných hudebníků a Centra pro rodinu Veselí nad Moravou, o.s.

základní škola

Základní škola a zarazické centrum

Žehnání obnoveného kříže – fotogalerieNovinky

Záměr přístaviště Zarazice

pristaviste

Jsme na Facebooku

fb
tricka